İşverenin Hakaret Etmesi

İşverenin Hakaret Etmesi

Çalışma hayatında yaşanılan sorunlardan birisi işverenin çalışanlarına karşı tutum ve davranışlarından kaynaklanan sorunlardır. İşveren ve çalışan arasında yapılan iş sözleşmesi gereği, tarafların birbirlerine karşı sorumluluk ve yükümlülükleri ortaya çıkar. Her iki tarafında bu sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi sözleşmesinin esas…