İşyerinde Ayrımcılık kavramı, basit anlamı ile çalışanlar arasında ayrım gözetilmesini ifade eder. 4857 sayılı İş Kanunu işyerinde “eşit davranma ilkesi” başlıklı 5. Maddesi çalışanın ayrıma tabi tutulamayacağı, çalışanlar arasında eşit davranılması gerekliliğini içermektedir. Bu durumun ihlalinden kaynaklanan tazminat hakkı ise işyerinde ayrımcılık tazminatı olarak adlandırılır. Eşit davranma ilkesi başlıklı söz konusu maddeye göre

  • İş ilişkisi içerisinde çalışanlar arasında dil, din, cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep farkı gibi durumlara dayanarak ayrım yapılamaz.
  • İşveren, biyolojik nedenler (engelli çalışan gibi) ya da işin niteliği gereği gibi zorunlu haller dışında, bir çalışana iş sözleşmesinin yapılması, iş şartlarının oluşturulması ya da iş şartlarının uygulanması veyahut sona erdirilmesi hususlarında cinsiyet ya da gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak farklı işlem yapamaz.
  • İşveren geçerli bir sebep olmadıkça tam zamanlı çalışan işçi karşısında, part time ( kısmi süreli çalışan) çalışan işçiye, part time işçi karşısında tam zamanlı çalışan işçiye ayrım gözetemez.
  • Çalışana cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümler uygulanması, daha düşük bir ücret uygulanacağı anlamına gelmez ve bu kişilere daha düşük ücret uygulaması haklı kılınamaz.
  • Aynı derecede ya da eşit değerdeki bir iş için farklı cinsiyete sahip çalışanlar arasında düşük ücrete kararlaştırılamaz.

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı, İşyerinde ayrımcılık,İş yerinde ayrımcılık yapılabilir mi,işçiler arasında ayrımcılık yapma,çalışanlar arasında ayrımcılık

Yukarıda yer alan hükümler, işverenin iş yerinde farklı tutum veya davranışlar ile çalışanlar arasında ayrım yapmasını engellemektedir. İş kanunu işverene ayrım yapma yasağı getirmiştir ve bu yasağa bağlı olarak çalışanlar arasında eşit davranma ve eşit işlem borcu yüklemiştir.

Çalışanlar Arasında Ayrımcılık Yapmak

İş kanunu içerisinde yer alan “ eşit davranma ilkesi” kapsamına göre çalışanlar arasında ayrımcılık yapmak işverene yasaklanmıştır. İşçiler arasında ayrımcılık yapılması durumunda bu davranışa maruz kalan kişi “ayrımcılık tazminatı” davası açarak, İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı alabilmektedir.

iş yerinde Ayrımcılık

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı Nedir?

İşyerinde eşit davranma ilkesinin uygulanmadığı durumlarda iş yerinde ayrımcılık tazminatı almak isteyen kişiler için, işverenin eşit davranma ilkesini ihlal ettiği durumlarda işçi 4 aya kadar olan ücreti tutarında bir tazminat alabilmektedir. Ayrıca ayrımcılığa maruz kalmış olan işçi, yoksun bırakıldığı diğer haklarını da işverenden talep edebilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer alan eşit davranma ilkesinin yerine getirilmediği noktada işçi, İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı davası açarak maruz kaldığı tutum ve davranışlara ilişkin tazminat haklarını alabilmektedir. Bunun için ayrımcılık tazminatı davası açması gerekir.

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı almak isteyen kişi için bu ayrımcılık nedeniyle işten çıkartılan (örneğin dini inancı nedeniyle işten çıkartılmış) kişiler işe iade davası açmış , bu davayı kazanmış ve mahkeme işe başlatmama tazminatı almasına hükmetmiş ise bu kişiler ayrıca ayrımcılık tazminatı alamamaktadır.

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı almak için açılacak davalarda ispat yükü işçinin olmaktadır. Örneğin farklı siyasi görüşü nedeniyle işten çıkartılan bir kimse, bu nedenle ayrımcılığa maruz kaldığını güçlü deliller ile öne sürerse, bu kez işverenin aksi durumu ispat etmesi gerekir.

Çalışanlar arasında ayrımcılık

İş Yerinde Ayrımcılığa Maruz Kalıyorum Ne Yapmalıyım?

İş yerinde ayrımcılığa maruz kalmanız sizin açınızdan haklı nedenle iş akdinizi feshetmenize olanak sağlar. Ayrımcılığa maruz kalmış kişi bu durumu ispat ederek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatı ya da diğer haklarından mahrum kalmadan istifa edebilmektedir.

Haklı nedenle işten ayrılan kıdem tazminatı alabilir” adlı yazımızı okumak için başlığa tıklayabilirsiniz.

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir