Taşeron işçilerin hakları sıklıkla iş davalarına konu olmaktadır. Çalışanlar açısından ister kamuda isterse de özel sektörde olsun alt işveren ve üst işveren ilişkisinden kaynaklanan sorunlar çalışma hayatında sürekli gündeme gelmektedir. Bu yazımızda teşeron statüsünde çalışan işçilerin kıdem tazminatı hususuna açıklık getirmekle birlikte, Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı şartlarına değineceğiz.

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı, Taşeron işçi Nasıl Kıdem Tazminatı Alır, Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi, Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakları

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli şartlar İş Kanunu içerisinde belirtilmiş olup, taşeron işçi kıdem tazminatı açısından da aynı şartlar geçerlidir. Taşeron işçi kıdem tazminatı alabilir mi diye merak edenler açısından işverenin haksız nedenle iş akdini sonlandırması ya da işçinin haklı nedenle işten ayrılması durumunda taşeron işçi kıdem tazminatı alabilmektedir. Saydığımız bu iki durumun varlığında taşeron işçi geçmişe dönük tüm alacaklarını ve biriken kıdemini işverenden talep edebilmektedir. Burada alt işveren tarafından çalıştırılan taşeron işçinin kıdem tazminatı alacağında sorumluluk alt işverenle birlikte asıl işverende de olmaktadır.

8 Şubat 2015 tarihinde Kamu İhale Kanunu içerisinde taşeron işçilerin kıdem tazminatı haklarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre taşeron işçinin kıdemi hesaplanırken, işe başlama tarihi esas alınacaktır. Buna göre 11 Eylül 2014’den önce iş akdi feshedilmiş taşeron işçilerin kıdem tazminatı ödenmeyecekken, kıdem tazminatı talep edecek olan taşeron işçiler iş mahkemesine, kıdem tazminatı davası açacaktır.

Taşeron İşçi Nasıl Kıdem Tazminatı Alır?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için öncelikle taşeron işçinin 1 yıllık çalışma süresini doldurması gerekir. Bunun yanı sıra taşeron işveren tarafından taşeron işçinin iş sözleşmesi “iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık” nedenleri dışında bir nedenle feshedilmiş olmalıdır. İşçi açısından ise haklı nedenle fesih, sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık, iş yerinde işin durması ya da benzeri nedenlerle iş sözleşmesi feshedildiğinde Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı alınabilir. Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı alabilmek için askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması durumunu öne sürebilmektedir. Kadın taşeron işçilerde evlenme nedeniyle iş akdi sonlandırılarak kıdem tazminatı alınabilir. Emeklilik hakkını elde eden taşeron işçi bu kapsamdaki sigortalılık süresi ve prim gününü doldurmuş ise, kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir.

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı hususunda alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın aynı kamu kurum veya kuruluşunda aralıksız çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatına esas olan süresi, aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalıştığı toplam süresi olacaktır. Son taşeron firma ile yapılan iş sözleşmesinden doğacak olan Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı, çalışılan kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılır.

Taşeron işçinin aynı alt işveren ile çalışıp farklı kamu kurum veya kuruluşunda hizmet vermesi durumunda ise, son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşu taşeron işçinin kıdem tazminatı hakkını banka hesabına yatırır.

Taşeron işçilerin altişveren firma ile yaptıkları iş sözleşmesi sona ermeden önce özel sektörde çalıştırılmaya devam edilmeleri durumunda varsa hak kazandıkları kıdem tazminatı,çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarındaki geçen hizmet sürelerine esas olarak belirlenmektedir. Bu kişilerde de kıdem tazminatı son çalışılan kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenmektedir.

Bu yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Mobbing Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Hakları

One thought on “Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Hakları

  • Selam ben tazminatımı alamıyorum işi bırakcam ama tazminatımı vermicek diye korkuyorum çıkamıyorum 10 seneden beri çalışıyorum 1ker girdi çıktı yapmışlar şirket deyistirmişler ondan dediler tazminat vermediler neyapmam lazım bilmiyorum bilginize saygılarımla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir