Mobbing kavramı son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Mobbing, Türkçe’deki ifadesiyle psikolojik şiddet çoğunlukla iş yerinde yıldırma, baskı altına alma ya da istifa etmesini sağlama amacıyla sistematik bir şekilde yapılan baskılar olarak açıklanabilir. Mobbing nedeniyle tazminat davası açmak isteyenler açısından, bu yazımızda mobbing nedir, mobbing nasıl uygulanır, mobbing mağduru kişiler neler hisseder, neden mobbing uygulanır gibi konular üzerinde duracağız.

Mobbing Nedeniyle Tazminat

Mobbinge Uğradığınızı Nasıl Anlarsınız?

  • İş yerinde mesleki yeterliliğiniz sorgulandığında
  • İş yerinde size güvenilmediği belirtilmiş ya da hissettirilmişse
  • Kasti olarak size bitiremeyeceğiniz bir iş verilmesi durumunda
  • İş yerinde normal şartlarda bilmeniz gereken fakat sizden gizlenilen bir bilginin olması durumunda
  • İş yerinde sizi görmezden gelmeleri, çalışanlar tarafından dışlanma, iş ortamından soyutlanma durumunda
  • İş yerinde yetkilerinizin kısıtlanması, iş tanımında negatif yönde bir değişikliğe gidilmesi durumunda

Mobbing mağdurusunuz diyebiliriz. Mobbing ya da psikolojik şiddet çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Fakat neticede mobbing mağduru bireyin baskı altına alınması, sindirilmesi, istifaya zorlanması gibi sonuçları doğurmaktadır. Mobbing mağduru bireyler kendilerini çaresiz, özgüvensiz, köşeye sıkışmış hissedebilirler. Mobbing uygulayan kişi ya da kurumların da amacı bu şekilde çalışan üzerinde baskı kurmaktır.

Mobbing nedeniyle tazminat davası açmak isteyenler açısından maruz kaldığı şiddet genellikle kıdem tazminatı ödenmeksizin çalışanın istifa etmesini sağlamak amacıyla uygulanır. Fakat bilinmesi gerekir ki işyerinde mobbing uygulanan kişi bu durumu haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme sürecinde kullanabilir. İşverenin, iş yerinde çalışan bireylerin ruh ve vücut dokunulmazlığını koruma altına alma yükümlülüğü vardır ve iş yerinde mobbinge uğrayan kişilerin bu durumu işverene iletmeleri ile işverenin gerekli önlemleri alması gerekir. Aksi durumda mobbing nedeniyle tazminat almak isteyen kişiler açısından iş akdi haklı nedenle fesih edilebileceği gibi haklı nedenle fesih sonrası kıdem tazminatı alabilmektedir.

işyerinde mobbing

Mobbing’in Sonuçları Nelerdir?

Mobbing mağduru kişiler açısından işyerinde maruz kaldığı psikolojik taciz, ciddi zararlar ortaya çıkarabilmektedir. Mobbing mağduru kişi mesleki yetkinliğini ve mesleki bütünlüğünü sorgulama, özgünven eksikliği, benliğinin yitirilmesi, paranoya ve kafa karışıklığı, motivasyon eksikliği gibi durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte mobbing mağduru birey, hayatına iş hayatında karşılaştığı bu tutum ve davranışlar neticesinde kendine güven duygusunu yitireceğinden dolayı, çevresinden kendisini soyutlayabilmektedir. Utanç, korku, çekinme, endişe, öfke gibi duygular mobbing nedeniyle tazminat almak isteyen kişilerde yoğun bir şekilde yaşanabilmektedir.

İşyerinde maruz kalınan mobbing, bireylerde ağlama, uyku düzeninin bozulması, depresyon, panik atak, yüksek tansiyon, kalp krizi, stres bozukluğu, travma gibi sağlık problemlerine de yol açabilmektedir.

Mobbing Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır?

Mobbing mağduru bireyler açısından maruz kaldıkları tutum ve davranışın ne denli ciddi sonuçlar doğurduğunu açıklamaya çalıştık. Bu noktada merak edilen hususların başında mobbing nedeniyle tazminat alınıp alınmayacağıdır. Mobbing nedeniyle tazminat alınabilir. İşyerinde yapılan psikolojik taciz sonrası tazminat almak isteyen kişiler için, belirtmek gerekir ki mobbing açıkça kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilir. İşyerinde bireyin küçük düşürülmesi, aşağılanması, güvensizlik yaratılması,diğer çalışanlara hedef gösterilmesi, iş ortamından soyutlanması, dışlanma… gibi davranışlara maruz kalmış çalışanlar bu durum sonucunda kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle manevi tazminat davası açabilmektedir. Ayrıca mobbing nedeniyle tazminat almak almak isteyen kişi, yaşadığı sorun nedeniyle iş yerinden haklı bir şekilde istifa edebilir. Bu istifa iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi kapsamında olacağından dolayı kıdem tazminatının yanmasına ya da kıdem tazminatı hakkının düşmesine neden olmaz. Mobbing nedeniyle tazminat almak isteyen kişi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı alabilmektedir.

Mobbing Mağduru Kişiler Ne Yapmalıdır?

Mobbing mağdurlarının hukuki anlamda uygulayabileceği kanunun kendisine tanıdığı haklar vardır. Bunlardan en önemlisi, iş sözleşmesini haklı nedene dayandırarak feshetmesidir. Mobbing mağduru kişiler belirli şartların oluşması halinde ayrımcılık tazminatı isteyebilir. Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu mobbing mağduru kişinin tazminat talep edebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca mobbing mağduru kişi maruz kaldığı tutum ve davranışlar nedeniyle işverene ya da işveren vekiline karşı manevi tazminat davası açabilmektedir. Doğru koşullarında oluşması durumunda mobbing nedeniyle tazminat almak isteyen kişi, kötü niyet tazminatı için başvuru yapabilir.

İşyerinde Psikolojik Taciz

Mobbing Nedeniyle İşten Ayrılma

Mobbing nedeniyle işten ayrılma, iş akdinin haklı nedenle feshi kapsamında değerlendirilir. Çalışma hayatında bir çok kişi farkında olmadan mobbinge uğramaktadır. Mobbing uygulayan kişiler açısından ise biliçli veya bilinçsiz bir şekilde bu davranışlar sergilenebilmektedir. Burada mobbing nedeniyle işten ayrılma durumu ülkemizde sıklıkla yaşanmaktadır. Çalışanlar işyerinde maruz kaldıkları olumsuz tutum ve davranışlar karşısında kendilerini çaresiz hissedebilmekte ve iş yerinden istifa edebilmektedir. Fakat hukuki hakların bilinmesi ve doğru bir şekilde savunulması oldukça önemli bir husustur. Zira yıllarca iş yerine ve işe karşı harcanmış emekler, kıdem olarak birikmektedir. Bireylerin kıdem haklarını almadan işyerinden ayrılması verilen emeklerin çöpe atılması anlamına gelecektir. Mobbing nedeniyle işten ayrılma durumunda bireyler mutlaka kıdem tazminatı haklarının saklı olduğunu bilmelidirler. Mobbing nedeniyle tazminat hakkınız düşmez.

Mobbing Nedeniyle Tazminat

One thought on “Mobbing Nedeniyle Tazminat

  • İşyeri müdürü izindeyken 4 gün vekaleti bana bıraktı ve taşeron firma calisanı gençlik lideri bayan izinde olan mudÜrdün izin alarak görev yerini terk etti uyarmamiza rağmen bende hakkında tutanak tuttum bunun üzerine müdür veni sponsor salonuna çekti hiçbir iş yapmayacaksın sabah 8 akşam 5 gideceksin dedi brn devlet memurunun yine şirket elemanı temizlik işçisi bir beyi memur olarak çalıştırıyor devletin memuru dururken banada bayanım oda olarak sporcuların erkekte var içinde kondisyon yaptıkları kondisyon salonunu verdi bende orda oturmuyorum kafeterya oturuyorum brni çalışanların gözünde küçük düşürüp baskı uyguluyor ne yapabilirim önce il müdürlüğüne yazıp sonramı mahkemeye vermeliyim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir