İş hayatında yaşanılan problemler işçinin işten çıkarılması sonucunu doğurabildiği gibi çalışanın da işten istifa etmesi sonucunu doğurabilmektedir. İşçinin istifa etmesi bir başka ifadeyle iş sözleşmesini sona erdirmesi kimi durumlarda kıdem tazminatı alma hakkının saklı kalmasına olanak sağlar. Bu husus “iş sözleşmesinin çalışan tarafından haklı nedenle feshi” olarak nitelendirilmektedir. Peki çalışanın hangi durumlarda haklı nedenle istifa etmesi mümkündür? Bu makalemizde “İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi” ve haklı nedenle işten ayrılma konusuna değineceğiz.

İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi

4857 sayılı İş Kanunu çalışanlara iş sözleşmesi belirli ya da belirsiz olsun haklı nedenle iş akdini derhal feshetme hakkı tanımaktadır. Burada derhal sözünden kasıt “İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi” durumunda ihbar süresinin beklenmeden işten ayrılabilme durumu kastedilmektedir. Söz konusu kanunun 24. maddesinde işçinin hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği açıklanmaktadır. Buna göre “İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi” konusunu farklı başlıklarda toparlamak mümkündür.

İşyerinden Kaynaklanan Sağlık Sebepleri

“İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi” hususunun en başında işyerinin sağlıksız koşullar barındırması, işçinin sağlığını tehlikeye atacak derecede sağlık yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi durumlarda iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi gündeme gelecektir. Örneğin iş yerinin sağlıksız koşullarda olması, işçinin hastalanmasına ya da hastalanma riskine neden olabileceği gibi, işçinin iş kazası geçirmesine ya da iş kazası geçirme riskine de neden olabilir. Bu gibi durumlarda işyerinden kaynaklanan sağlık sebepleri öne sürülerek “İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi” durumu ortaya çıkabilir.

İşverenin Ücret, İş Tanımı, İşyeri, İş Şartları Gibi Konularda İşçiyi Kandırması

İş sözleşmesi yapılırken işverenin, bu sözleşmede yer alacak esaslı konularda işçiyi kandırması, yanıltması, aldatması gibi davranışlar iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi durumunu doğuracak ve bu çalışan kıdem tazminatı hakkı saklı kalarak iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir.

İşverenin Hakaret Etmesi

“İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi” durumunu doğracak davranışlardan birisi de işverenin çalışana hakaret etmesi, işçi ya da ailesinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi ya da işçiye cinsel tacizce bulunması, iş sözleşemesinin çalışan tarafından feshi için öne sürülebilecek haklı nedenlerden birisidir.

işverenin çalışana hakaret etmesi” adlı yazımızı okumak için tıklayınız.

İşverenin Tehdit Etmesi

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi hususunda öne sürülebilecek durumlardan birisi de işverenin işçiyi ya da ailesini tehdit etmesi davranışıdır. Bu tür bir davranış karşısında işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı hakkından yararlanarak işten ayrılabilmektedir.

İşverenin Çalışanı Suça Tahrik ve Teşvik Etmesi

Kıdem tazminatı hakkının kaybolmadan işçinin haklı nedenle iş akdini feshedebileceği durumlardan birisi de işverenin işçiyi suça tahrik ve teşvik etmesi, bir başka değişle işverenin çalışanına suç unsuru olan bir eylemi yaptırmak istemesidir. Bu tür bir davranış karşısında çalışan iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı hakkı korunur bir şekilde işten ayrılabilmektedir.

“işverenin çalışanı suça teşvik etmesi” yazımız ilginizi çekebilir.

Çalışanın İş yerinde Cinsel Tacize Uğraması

İşçinin iş yerinde cinsel saldırı ya da tacize uğraması durumunda, bu saldırı mağduru kişi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı yanmadan işten istifa edebilir. İş yerinde çalışanın cinsel tacize uğraması diğer bir çalışan ya da 3. bir kişi tarafından gerçekleşmiş olması durumunda işverenin gerekli önlemleri alması gerekir. İşverenin, iş yerinde cinsel tacize karşı gerekli önlemi almadığı durumlarda çalışan derhal iş akdini feshederek işten ayrılabilir.

“İş yerinde cinsel taciz durumunda yapılması gerekenler” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçi Ücretinin Tam Olarak Ödenmemesi ya da Hiç Ödenmemesi

4857 sayılı Kanuna göre işveren, işçi ücretlerini, ödeme gününden itibaren 20 gün içerisinde (deprem yangın sel gibi acil durumlar hariç) ödemez ise çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi söz konusu olabilmektedir. İşverenin ücretleri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda çalışan da iş görme sorumluluğunu yerine getimekten imtina edebilir ve bu sebeple iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin işçi ücretlerini tam olarak ödememesi ya da çalışanın ücretlerini hiç ödememesi konusu ile ilgili olarak sitemizde, “işverenin maaşı ödememesi” konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçinin Ücretinin Düşürülmesi

İşçinin aldığı maaşın işveren tarafından keyfi olarak düşürülmesi söz konusu olamaz. Bu gibi durumlarda işçi iş sözleşmesini haklı nedene dayandırarak feshedebilir. İşçi ücretinin düşürülmesi sonucunda çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi, kıdem tazminatı hakkını etkilememektedir. Bu nedenle işçinin aldığı maaşın kesilmesi ya da maaşın düşürülmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda çalışan haklı nedenle işten ayrılabilir.

İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi

5 thoughts on “İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Feshi

 • Merhaba ben bir işyerinde 8 yıldır ssk li olarak çalışıyorum ve bu işyeri hiçbir sosyal haklarımızı vermiyor yani resmi tatiller senelik izinler ve devletin işçiye sunduğu hiç bir sosyal haklarımızı vermiyor ve işe girerken iş sözleşmesi yapmadık bunlara rağmen işten ayrılırsam kıdem tazminatımi alabilirimiyim

 • Merhaba ben bir işyerinde 9 yıldır ssk li olarak çalışıyorum ve bu işyeri hiçbir sosyal haklarımızı vermiyor yani resmi tatiller senelik izinler tam verilmiyor ve devletin işçiye sunduğu hiç bir sosyal haklarımızı vermiyor ve işe girerken iş sözleşmesi yapmadık bunlara rağmen işten ayrılırsam kıdem tazminatımi alabilirimiyim

  Cevapla

 • Merhaba ,
  Firmamızın atolyesinde 10 yıl çalışan bir kaç akraba olan işçi kendi işyerlerini açmak için ayrıldılar giderkende atolyede gizli kalıplarıda çalmışlar daha sonra ağbimden gelip başka bir şey daha istemişler ağbimde kalıpları çaldıklarına kızgın oldugundan istediklerini vermemiş birde kufretmiş bunlarda tutmuş intikam için tazminatımızı vermedi diye 1 veya 2 yıl once mahkemeye vermişler bu durumda sonuc nasıl olur bilgi rica edeceğiz.
  İyi gunler

 • 3 yıllık deneme süresiz iş sözleşmesi cezai yaptırımı 6.000 tl.
  Deneme süresi olmadığı için işe başladıktan sonra 1 yada 2 ay içerisinde ayrılırsam cezayı ödemek mi zorundayım?
  Deneme süresi olduğunda o süre içinde ayrilabiliniyor.
  Deneme süresi olmayan bir sözleşmede fesh cayma hakkı için bir süre varmı?yoksa sözleşmeyi imzaladıktan 1-2 gün sonra caysam bile cezayı ödemek mi zorundayım?

 • çalıştığım firmanın tuvaletlerinde sigara içmek yasak içene tutanak tutuluyor ve yevmiye cezası veriliyor. iş veren bu durumda haklı mıdır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir