İşe Başlatmama Tazminatı

İşe Başlatmama Tazminatı

İşe iade davası açarak haksız nedenle iş akdinin feshedilmesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanan işçinin, işveren tarafından eski işine yeniden başlatılmaması durumunda, kazanacağı tazminat türü “ İşe başlatmama tazminatı” olarak adlandırılır. İşe iade davalarında davayı kazandıktan sonra işçinin 10 gün içerisinde…

İşverenin Hakaret Etmesi

İşverenin Hakaret Etmesi

Çalışma hayatında yaşanılan sorunlardan birisi işverenin çalışanlarına karşı tutum ve davranışlarından kaynaklanan sorunlardır. İşveren ve çalışan arasında yapılan iş sözleşmesi gereği, tarafların birbirlerine karşı sorumluluk ve yükümlülükleri ortaya çıkar. Her iki tarafında bu sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi sözleşmesinin esas…

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Çalışanlar açısından elde edilmiş en büyük haklardan birisi de kıdem tazminatı hakkıdır. Malesef çalışanların yasal haklarını bilmemeleri sıklıkla mağduriyet yaşanmasına sebep olur bu nedenle bu yazımızda kendi isteğiyle işten ayrılan kıdem tazminatı alabilir sorusunun cevabını vereceğiz. Çalışanlar arasında yanlış bilinen…