İşverenin Hakaret Etmesi

İşverenin Hakaret Etmesi

Çalışma hayatında yaşanılan sorunlardan birisi işverenin çalışanlarına karşı tutum ve davranışlarından kaynaklanan sorunlardır. İşveren ve çalışan arasında yapılan iş sözleşmesi gereği, tarafların birbirlerine karşı sorumluluk ve yükümlülükleri ortaya çıkar. Her iki tarafında bu sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi sözleşmesinin esas…

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Çalışanlar açısından elde edilmiş en büyük haklardan birisi de kıdem tazminatı hakkıdır. Malesef çalışanların yasal haklarını bilmemeleri sıklıkla mağduriyet yaşanmasına sebep olur bu nedenle bu yazımızda kendi isteğiyle işten ayrılan kıdem tazminatı alabilir sorusunun cevabını vereceğiz. Çalışanlar arasında yanlış bilinen…

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı

Ülkemizde, araç kullanımı ve trafik kurallarına uyma gibi eğitimlerin yeterince verilmemesinden dolayı sıklıkla trafik kazaları meydana gelmektedir. Trafik kazalarının nedenleri gerekli eğitimlerin doğru bir şekilde verilmemesinden, trafik denetimlerinin eksik yapılmasından, yollardaki aksaklıklar ve kusurlardan, allkollü araç kullanımından, trafik kurallarına uymamaktan…