İşe iade Davası

İşe iade Davası

İş sözleşmesinin “İş Kanunu” içerisinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın işveren tarafından sonlandırılması durumunda, kanun, işçiye iş güvencesi kapsamında İşe iade davası açma hakkı tanımaktadır. Kabaca işe iade davası, haksız nedenle işten çıkartılan bireylerin mevcut işine geri dönebilmelerine olanak sağlayan…

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı

İşyerinde Ayrımcılık kavramı, basit anlamı ile çalışanlar arasında ayrım gözetilmesini ifade eder. 4857 sayılı İş Kanunu işyerinde “eşit davranma ilkesi” başlıklı 5. Maddesi çalışanın ayrıma tabi tutulamayacağı, çalışanlar arasında eşit davranılması gerekliliğini içermektedir. Bu durumun ihlalinden kaynaklanan tazminat hakkı ise…

Tehdit ve Şantaj Nedeniyle Tazminat

Tehdit ve Şantaj Nedeniyle Tazminat

Tehdit ve şantaj mağduru bireyler açısından yaşadıkları üzüntü ve korku karşısında tazminat davası açmaları sıklıkla görülen bir durumdur. Tehdit ve şantaj nedeniyle tazminat almak isteyen kişiler açsısından öncelikle maruz kalınan tehdit ve şantajın ispat edilmesi ve karşı tarafın bu eylemlerden…

İşe Başlatmama Tazminatı

İşe Başlatmama Tazminatı

İşe iade davası açarak haksız nedenle iş akdinin feshedilmesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanan işçinin, işveren tarafından eski işine yeniden başlatılmaması durumunda, kazanacağı tazminat türü “ İşe başlatmama tazminatı” olarak adlandırılır. İşe iade davalarında davayı kazandıktan sonra işçinin 10 gün içerisinde…

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası ya da iş kazası sonucu yaşamını yitiren kişilerin sağlığında maddi destek sağladığı ailesi ve yakınları, kişinin vefatı ile birlikte bu maddi destekten mahrum kalmaktadırlar. Bu noktada kanun, yaşadığı dönemde ailesi ve yakınlarına destek olan kişilerin, trafik kazası ya…