İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı

İşyerinde Ayrımcılık Tazminatı

İşyerinde Ayrımcılık kavramı, basit anlamı ile çalışanlar arasında ayrım gözetilmesini ifade eder. 4857 sayılı İş Kanunu işyerinde “eşit davranma ilkesi” başlıklı 5. Maddesi çalışanın ayrıma tabi tutulamayacağı, çalışanlar arasında eşit davranılması gerekliliğini içermektedir. Bu durumun ihlalinden kaynaklanan tazminat hakkı ise…