Tehdit ve Şantaj Nedeniyle Tazminat

Tehdit ve Şantaj Nedeniyle Tazminat

Tehdit ve şantaj mağduru bireyler açısından yaşadıkları üzüntü ve korku karşısında tazminat davası açmaları sıklıkla görülen bir durumdur. Tehdit ve şantaj nedeniyle tazminat almak isteyen kişiler açsısından öncelikle maruz kalınan tehdit ve şantajın ispat edilmesi ve karşı tarafın bu eylemlerden…